Què necessites trobar?

VOTA LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L'AADPC

Publicado el 08 de Junio de 2021

Un cop recollides totes les esmenes proposades en les dues assemblees extraordinàries dedicades a la proposta de modificació parcial dels Estatuts, hem elaborat un document definitiu per sotmetre’l a votació entre tots els associats i associades.

El teu vot és imprescindible, ja que per aprovar els diferents punts proposats, necessitem que el nombre de vots favorables sigui igual o superior al 10% del cens dels associats i associades. Això vol dir que necessitem més de 100 vots favorables perquè aquesta proposta prosperi.

Per omplir tot el formulari trigareu uns 15 minuts. Com que es tracta d’una votació qualificada, no es pot delegar el vot a una altra persona, per tant cada associat i associada s’haurà d’identificar en el formulari abans de procedir a la votació. Un cop omplerta la part de dades personals haureu d’anar responent punt per punt: SÍ, NO o ABSTENCIÓ.

El termini per votar s’acabarà el 2 de juliol a les 23.59 h.

Ajuda’ns a aconseguir que els nostres Estatuts s’adeqüin als temps actuals.

Moltes gràcies


VOTA ARA

(Només associats i associades)


DOCUMENTS DE SUPORT PER A LA VOTACIÓ:

DOCUMENT AMB LA PROPOSTA DEFINITIVA DE MODIFICACIÓ

ACTA DE L'ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DEL 19 DE MAIG