Què necessites trobar?

SI NO ESTIC MALALT NI OBLIGAT A CONFINAMENT PER LES AUTORITATS LABORALS EM PUC NEGAR A ANAR A LA FEINA?

Publicado el 20 de Marzo de 2020

Ateses les vostres consultes i per clarificar la vostra posició i els vostres drets com a Professionals de la Cultura en Doblatge, Audiovisual i Teatre la resposta a la pregunta que ens traslladeu és la següent:

D'una banda, la inassistència injustificada per part de l’artista al lloc de treball podria donar origen a sancions d’ordre laboral o fins i tot, l’acomiadament per raons disciplinaries. Per altra banda, les mesures derivades de l’estat d’alerta no inclouen la prohibició d’acudir al centre de treball. De fet, el desplaçament a la feina és una de les excepcions a les limitacions imposades a la mobilitat.

Però cal recordar que tant l’article 21 de la LPRL com l’article 19 de l’Estatut dels Treballadors RECONEIX EL DRET ALS TREBALLADORS A PARALITZAR LA PRESTACIÓ LABORAL QUAN CONSIDERIN QUE LES CONDICIONS DE TREBALL SÓN PERILLOSES.

Per tant, és possible negar-se a treballar en aquelles circumstàncies en què es consideri que existeix un “risc greu i imminent per a la salut” .

ES CONSIDERA UNA SANCIÓ MOLT GREU QUE L’EMPRESA INTENTI IMPEDIR L’EXERCICI DEL DRET A LA PARALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT QUAN LA PRESTACIÓ LABORAL ES DESENVOLUPA EN CONDICIONS DE PERILLOSITAT I MANCA DE SEGURETAT.

TV3 ha comunicat, mitjançant el Representant Sindical de l’AADPC, la no gravació de nous capítols durant aquest període d’alarma i per tant entén la situació i el dret dels i les artistes a acollir-se a aquest dret.

Les Productores i Companyies Teatrals no accionen en aquest aspecte per haver resolt prèviament els contractes de treball subscrits.

Pel que fa al Doblatge, els estudis (en dies i amb funcionaments diferents) han optat per tancar durant aquest període d’estat d’ alarma (fins a final de mes de març) a excepció d'algun que no ho ha fet, com es el cas de l’estudi de AUDIOPROJECT que segueix convocant als actors i actrius per treballar durant aquests dies.

Vosaltres, actors i actrius, sabeu a quin dret emparar-vos davant d’aquests abusos que no entenen de respecte, ni de salut, ni de situacions d’excepcionalitat.