Què necessites trobar?

Servei de confecció de la Declaració Anual sobre l’IRPF de l’any 2023

Publicado el 05 de Abril de 2024


SERVEI DE CONFECCIÓ DE LA DECLARACIÓ ANUAL

SOBRE L’IRPF DE L’ANY 2023


Des del dia 2 de maig i fins el dia 18 de Juny, la consultoria especialitzada en assessorament d’artistes TALAIA-COOPDEMÀ engega el servei de confecció de la Declaració Anual sobre l’IRPF de l’any 2023 adreçat als associats i associades de l'AADPC.

 

Aquest any continuem amb la col·laboració professional amb l’esmentada consultoria especialitzada i, per tant, la campanya es gestionarà íntegrament per TALAIA-COOPDEMÀ, no des de l’AADPC. Tots i totes vosaltres continuareu rebent el mateix servei amb la mateixa qualitat i professionalitat.

 

En cas de tenir interès en aquest servei, podeu posar-vos en contacte amb Ángeles Díaz a través de l’adreça de correu electrònic mariangels@talaia.info

Us recordem que la quota de l'AADPC desgrava a hisenda.

Si encara no el teniu, demaneu-nos el certificat per correu electrònic a aadpc@aadpc.cat CONDICIONS

Les condicions del servei són les següents:

Per sol·licitar la preparació de la declaració anual serà necessari enviar un correu electrònic a la persona de contacte, Ángeles Díaz, a partir del 2 de maig a l’adreça mariangels@talaia.info.
 

La declaració no es confeccionarà el mateix dia que s’enviï el correu electrònic, per tant, recomanem posar-se en contacte amb l’assessoria TALAIA-COOPDEMÀ abans del dia 18 de juny.


Serà necessari que al correu electrònic adjunteu: 

-        La Declaració de la renda de l’exercici 2023.

-        El vostre nom i cognoms.

-        El vostre número de telèfon.

-        El  número de DNI o NIE.

-        La data de caducitat del vostre DNI, la data d’expedició en cas que el DNI sigui permanent o el número de suport en cas de disposar NIE.

-        En cas de variacions en l’estat civil o naixement de descendència: consigneu el nou estat civil o el nom i data de naixement del fill o filla nascut i data d’adopció del fill o filla adoptat.

-        En cas de variacions en el domicili: nova adreça, nova referència cadastral i en cas de lloguer, DNI o NIE de la persona arrendadora.

-        En cas d’haver subscrit un contracte de lloguer i complir algun dels següents requisits (contracte de lloguer signat amb anterioritat a l’1 de gener de 2015, tenir 32 anys o menys, haver estat a l’atur 183 dies o més durant l’exercici 2023, tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65% o ser vidu/a i tenir més de 65 anys): enviar la totalitat de la renda abonada en concepte de pagament de lloguer durant l’exercici 2023.

-        En cas d’estar donat/da al RETA o al cens d’empresaris, professionals i retenidors: factures físiques emeses i suportades i resumen de l’IVA de l’exercici 2023 (en cas de disposar dels mateixos).

-        Certificat de pagament de quotes de l’AADPC.

-        La resta de documentació que considereu.


L' Ángeles Díaz contactarà amb vosaltres per tractar la preparació de la declaració.PREU

El preu del servei és el següent:


 

GENERAL

(preus minims)

AMB IVA

Acceptació esborrany

48,00 €

58,08 €

Simplificada

70,00 €

84,70 €

Conjunta si hi ha dos pagadors/es

115,00 €

139,15 €

Professionals/lloguer

(a valorar, des de)

90 €

108,90 €

Professionals/lloguer + Cònjuge simplificada

135,00 €

163,35 €

Patrimoni (a valorar)

90,00 €

108,90 €