Què necessites trobar?

NOVA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ IMPULSORA DEL PLA INTEGRAL DE TEATRE PER A CATALUNYA

Publicado el 18 de Enero de 2018

El passat 16 de gener es va celebrar una nova reunió de la comissió impulsora del Pla Integral de Teatre per a Catalunya, on el responsable tècnic de l'ICEC, Jordi Baltà, va presentar l'última versió del document metodològic.

Durant el passat mes de desembre es van recollir propostes de les entitats representatives del sector, que s'han plasmat en aquest document. Els principals canvis del document inicial corresponen als següents aspectes:

- Addició d'un 11è grup de treball dedicat a les dades sectorials.
- Enriquiment i millora de les definicions dels grups de treball.
- Modificacions en la terminologia de la coordinació i l'equip tècnic de realització del Pla Integral.

Aquest Pla es promourà des del Departament de Cultura, amb la col·laboració d'altres departaments i serveis de la Generalitat i administracions públiques, la participació dels agents privats representatius del sector i es coordinarà des de l'ICEC.

En aquesta reunió, es va establir la comissió de seguiment, el grup impulsor, la coordinació, la secretaria tècnica i els grups de treball. També es va proposar la incorporació de tres associacions representatives del sector teatral a la Comissió de Seguiment i el Grup Impulsor: l'Associació de Teatre per a Tots els Públics (TTP), la Plataforma d'Arts de Carrer (PAC) i la Unión Internacional de Marioneta de Catalunya (UNIMA).

Finalment es va acordar que, en les properes setmanes, tant l'ICEC com les associacions, elaboraran propostes d'experts per integrar els Grups de Treball.