Què necessites trobar?

NOTA DE LA COMISSIÓ ARTÍSTICA DEL 8è CICLE DE LECTURES DRAMATITZADES

Publicado el 29 de Mayo de 2020


Des de la Comissió Artística, volem dir-vos que ens importa, ens preocupa i creiem en la necessitat de treballar a favor de la paritat en l’àmbit de les arts escèniques i audiovisuals, com també en tots els àmbits de la societat.

A cada reunió de la comissió es valoren les propostes rebudes com un únic projecte, com un tot: a) direcció, b) dramatúrgia i c) equip artístic (actrius i actors ) i sempre tenim en compte les característiques dramàtiques de l’obra i l’equitat de gènere.

I cada any, la casuística és diferent. Al 2019 van formar part del cicle 3 directores i 1 director, 2 dramaturgues i 2 dramaturgs, 10 actrius i 6 actors (16 dones versus 9 homes).

Aquest 2020 la situació ens ha portat a seleccionar 5 directors, 4 dramaturgs i 1 dramaturga, 9 actrius i 2 actors (11 homes i 11 dones) ja que reunien els requisits establerts per a la selecció de les lectures.

Respecte la proposta excepcional de l’Any Xirgu, el director Juanjo Marín l’està acabant de formular, i la proporció serà equitativa (4 actrius i 2 actors).

Totalment d’acord en què la selecció final és sorprenent pel que respecta a les direccions femenines, i la única justificació que us podem donar és que les 3 entitats hem fet la selecció en base als criteris preestablerts i a la idoneïtat de cadascuna d’elles.

El termini es va ampliar per rebre més candidatures femenines, i finalment es van rebre 7.

Evidentment, seguirem treballant perquè les direccions femenines tinguin més presència i puguin ser el reflex de la feina d’una part de la societat, per això que hem començat a crear sinergies amb altres entitats que ens ajudaran, de ben segur, a tenir aquest impuls tant necessari!