Què necessites trobar?

L'ÀREA LEGAL DE L’AADPC ET POT AJUDAR DAVANT QUALSEVOL CONFLICTE LABORAL AMB L'EMPRESA CONTRACTANT

Publicado el 19 de Mayo de 2022

Avui us volem explicar un exemple de consulta legal per la resolució anticipada d’un contracte que s'ha resolt a favor de l'associat.


Què va passar?

Recentment hem viscut el cas d’un associat que, després d’haver realitzat tres jornades d’assaig i prova de vestuari, va donar positiu per COVID-19 dos dies abans d’iniciar el rodatge. Per aquest motiu, va ser exclòs del projecte i se li va rescindir anticipadament el contracte, sense abonar-li la remuneració pactada, tot i que el seu contracte ja era vigent.

L’actor va proposar a la productora que li liquidés el 50% del salari pactat entenent que cap de les dues parts era responsable del positiu per COVID-19.

La productora no va atendre aquesta petició de l’actor.


Què diu el conveni audiovisual estatal sobre això?

Artículo 32.- Resolución anticipada

Resolución del contrato:

2. En caso de enfermedad o accidente sobrevenido del actor/actriz, que impida al mismo la realización de la producción de la manera acordada, la productora podrá resolver el contrato:

a) En el caso de que dicho evento no esté cubierto por seguro voluntario del productor, recibirá el 75% de la cantidad que falte por devengar en el momento de producirse la resolución del contrato.

b) En el caso de que dicho evento esté cubierto por seguro voluntario del productor, recibirá el 100% de la cantidad que falte por devengar en el momento de producirse la resolución del contrato.


Com s’ha resolt el cas?

Assessorat per l’àrea legal de l’AADPC, l’actor els hi va recordar el que disposa l’article 32 del Conveni Estatal de l’Audiovisual i finalment, la productora va acabar acceptant l’acord proposat per l’actor.


Recomanació de l'AADPC

Des de la secretaria sindical us encoratgem a demanar, recolzats per l’àrea legal de l’AADPC, el compliment del conveni que us sigui d’aplicació per dos motius: la millora de les vostres concretes condicions laborals i la possibilitat de poder viure dignament de la vostra feina com actors/actrius.

Un conveni del qual els i les treballadores no reclamen el seu compliment acaba sent un conveni debilitat i a mig termini pot afectar negativament i de manera general a tot un sector, ja que les empreses es poden acostumar a no aplicar-lo.


Servei d'assessorament legal

Us recordem que l'assessorament legal és un servei que l’AADPC ofereix gratuïtament a totes les persones associades i és un servei de pagament per a la resta de professionals i entitats sectorials.

Si necessiteu fer una consulta legal heu de sol·licitar-ho a través d'aquest FORMULARI