Què necessites trobar?

EL DOBLATGE EN CATALÀ A TELEVISIÓ DE CATALUNYA - LES HOMOLOGACIONS D’ESTUDIS DE DOBLATGE

Publicado el 08 de Noviembre de 2021


Des de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) valorem positivament que en les darreres licitacions de doblatge de TV3 s’hagi recollit part d’algunes de les peticions històriques que anàvem reclamant des del nostre sindicat per garantir la qualitat del doblatge en tots els productes audiovisuals que emet la nostra televisió pública. Així doncs, en el darrer plec de condicions per al 2022, s’han recuperat els “criteris qualitatius i artístics” que havien estat eliminats en benefici dels criteris econòmics i també es tindrà en compte la valoració d’un nombre adequat i proporcional de veus en els repartiments, fet que esperem que es tradueixi en la contractació d’un nombre més elevat de professionals de doblatge.

En aquest sentit, cal reconèixer la feina feta des de la Secretaria Sindical de l’AADPC i la bona predisposició de l’actual direcció de TV3 en les reunions mantingudes aquests darrers mesos.

Tot i això, i un cop fet aquest reconeixement necessari, volem manifestar que:

1. No s'acabarà la precarietat laboral existent en aquest sector professional i no s'aconseguirà el nivell qualitatiu necessari si no s’augmenta el preu del minut de doblatge, tornant a nivells similars als que hi havia l’any 2010.

2. Remarquem la necessitat d’establir uns “topalls mínims” al sistema d'adjudicacions per sota dels quals les empreses no puguin fer ofertes de doblatges. Només així s’evitaria que algunes empreses facin ofertes tant a la baixa que després no es pugui garantir el compliment dels preus acordats en convenis o pactes d’empresa, comportant més precarietat i menys qualitat.

3. Recordem que, durant els darrers anys, l'AADPC ha fet saber a TV3 de l'existència d'incompliments i irregularitats en matèria laboral per part d’algunes de les empreses homologades. Si bé no les excusa, aquestes males praxis venen parcialment provocades per l'esmentat sistema d'adjudicacions que, al premiar l’oferta més econòmica, les condueix en una perversa cursa a la baixa, esdevenint un sistema perjudicial per a actors, actrius, tècnics, tècniques, treballadors i treballadores, però també per a les mateixes empreses.

4. Insistim en la necessitat de crear una eina de seguiment i control eficaç, que pugui comptar amb l’aportació de sindicats i associacions professionals, per garantir l’acompliment dels acords.

Per tot això, des de l'AADPC, sense menystenir les millores introduïdes en l’últim plec de condicions, considerem necessaris més avenços i reclamem un canvi de model que permeti unes homologacions més alineades amb el servei de televisió pública basat en les propostes esmentades anteriorment.