Què necessites trobar?

CONVOCATÒRIA SERVEIS PENITENCIARIS 2023

Publicado el 15 de Marzo de 2023


15a Mostra de Teatre del Centre Penitenciari Lledoners
 9a Mostra de Teatre del Centre Penitenciari Brians 1


L’àrea social de l’AADPC treballa per apropar les arts en viu a persones que es troben privades de llibertat, oferint-los propostes culturals amb continguts diversos, amens i educatius.

Dins d’aquesta línia, obrim una convocatòria per a realitzar diverses accions que tindran lloc els divendres i els caps de setmana d’agost, en el cas de Lledoners, i tots els dissabtes, del 30 de setembre al 2 de desembre, a Brians 1.

Aquest any, seguint el model de l’any passat, al CP Lledoners mantenim la proposta de tallers i representacions teatrals, amb la possibilitat que els i les professionals interessades puguin realitzar les dues accions el mateix dia. En total s’hi faran 3 tallers i 5 espectacles, un d’aquests cinc, serà per a públic familiar.

Al CP Brians 1 s’exhibiran 8 propostes teatrals.


- Bases de la convocatòria -


REQUISITS ARTÍSTICS DELS ESPECTACLES a les dues mostres de teatre:

♦ La proposta ha de ser un muntatge de teatre, microteatre o qualsevol altra expressió escènica amb interpretació professional. Després de la representació, la companyia durà a terme un col·loqui post funció.

♦ La durada de la proposta ha de ser d’entre 45 i 90 minuts. Es poden presentar també diverses peces curtes com a única proposta, amb la durada d’entre 45 i 90 minuts, el mateix equip artístic i les mateixes condicions econòmiques.

♦ La proposta ha de comptar amb un màxim de tres actors o actrius.

♦ Si la proposta és d’un o dos intèrprets, és imprescindible que totes les persones siguin sòcies de l’AADPC. En cas de ser una proposta amb tres actors o actrius, com a mínim dues d’aquestes tres persones han de ser associades.

♦ Cal estar al dia de pagament de les quotes de l’AADPC per presentar-se. S’acceptaran també les propostes de les noves persones sòcies amb període de permanència.

♦ Donat l’accés exclusiu als centres penitenciaris, en el cas que el director o la directora del muntatge vulgui assistir, se li reservarà un passi d’entrada.

♦ La companyia ha d’estar en possessió de les corresponents autoritzacions o permisos de qualsevol dels autors de drets de propietat intel·lectual (textos, música, coreografia, etc.), perquè serà la responsable davant de qualsevol reclamació en aquest sentit.

♦ És imprescindible que l’espectacle que es presenti compti amb una escenografia mínima, ja que l’accés de material a les presons està molt controlat i restringit. No s’hi podrà entrar amb objectes potencialment perillosos.

♦ La proposta s’ha de poder fer sense tècnica de llum i de so. No es contempla l’entrada de personal tècnic.

♦ Recomanem que l’espectacle i/o el taller es pugui fer en català i en castellà, ja que possiblement s’haurà d’adaptar a les circumstancies dels interns presents el dia de la funció.


REQUISITS DELS TALLERS MONOGRÀFICS al CP Lledoners:

♦ La temàtica del taller és lliure. Cal enfocar els tallers des de la perspectiva de les arts escèniques i/o la dramatúrgia o la direcció.

♦ El número màxim de participants és de dues persones, les quals han de ser sòcies de l’AADPC.

♦ La durada del taller ha de ser d’entre 90 i 120 minuts.

♦ En cas d’oferir un taller i un espectacle, la companyia podrà realitzar les dues activitats el mateix dia.

♦ Cal estar al dia de pagament de les quotes de l’AADPC per presentar-se. També s’acceptaran les propostes de les noves persones sòcies amb període de permanència.


QUÈ OFERIM?

La participació a aquesta convocatòria es considera una col·laboració professional, motiu pel qual es donarà d’alta a la seguretat social en el règim corresponent amb una retribució salarial millorant els imports estipulats en els convenis vigents de teatre i de docència no reglada.

Les remuneracions seran les següents:

♦ 254,45 € bruts (inclou el salari i la indemnització per fi de contracte) per cada actor o actriu per cada representació.

♦ 254,45 € bruts per cada tallerista (màxim dues persones).

Aquesta feina serà remunerada amb contracte laboral. Com a excepció, acceptarem que la companyia facturi. En aquest cas, la companya haurà de presentar la documentació acreditativa de les altes laborals de tot l’equip el dia de la representació o el taller. L’import de la factura serà de 254,45€ base imposable per intèrpret.


TERMINIS I PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

El termini de presentació de propostes finalitzarà el dimecres 12 d'abril inclòs.

Els i les professionals seleccionats/des per a l’edició 2022 no es poden tornar a presentar en aquesta edició.

Omple aquest FORMULARI per enviar la teva proposta

Presentar-se a aquesta convocatòria significa l’acceptació de les bases. En cas de dubtes, podeu escriure a mjcobos@aadpc.cat .