Què necessites trobar?

CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA - 25 DE JUNY DE 2019

Publicado el 29 de Mayo de 2019

ORDRE DEL DIA:

1.- Lectura i, si s'escau, aprovació de l'acta anterior.
2.- Presentació i, si s'escau, aprovació de la memòria corresponent a l'any 2018.
3.- Valoració de canvi de seu.
4.- Precs i preguntes.


Si no podeu assistir-hi personalment, us recordem que podeu delegar el vostre vot a un company. Cada associat/-da podrà ostentar, com a màxim, dos vots delegats. Qui ostenti delegacions haurà d'utilitzar tots els seus vots en un únic sentit de votació. Descarregueu-vos la butlleta de delegació de vot


Us esperem per poder-vos saludar personalment.

El Consell de Direcció


Prem sobre la imatge per ampliar-la