Què necessites trobar?

CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA - 16 DE DESEMBRE DE 2019

Publicado el 02 de Diciembre de 2019


ORDRE DEL DIA - ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA:

1. Lectura i, si s'escau, aprovació de l'acta anterior.
2. Presentació i, si s'escau, aprovació del pla d'activitats i el pressupost per a l'any 2020.
3. Precs i preguntes.

Si no podeu assistir-hi personalment, us recordem que podeu delegar el vostre vot a un company (adjuntem butlleta a sota). Cada associat/-da podrà ostentar, com a màxim, dos vots delegats. Qui ostenti delegacions haurà d'utilitzar tots els seus vots en un únic sentit de votació.

Descarregue-vos la Butlleta de delegació de vot.

Us hi esperem per poder-vos saludar personalment.

El Consell de Direcció