Què necessites trobar?

BENVINGUDA A LA PROFESSIÓ 2019

Publicado el 19 de Junio de 2019


El proper dimarts 25 de juny de 19 a 20 hores, una cinquantena de recent graduats assistiran a l’acte de “Benvinguda a la professió” que s'organitza anualment des de l’AADPC per a tots aquells alumnes que han finalitzat els seus estudis a les escoles de l’ACET, l’Institut del Teatre, Eòlia, ESART, Aules y Nancy Tuñon.

La finalitat d’aquesta "Benvinguda" és mostrar-los quines activitats es duen a terme des de l’AADPC i la importància de pertànyer a un col·lectiu organitzat que defensa els seus drets i els ofereix uns serveis específics adreçats als professionals de les arts escèniques i audiovisuals. L’AADPC actuarà de pont entre el món acadèmic i el professional, guiant-los en els seus primers passos dins el sector.