Què necessites trobar?

ACORD AMB EL TNC PER INCLOURE UNA CLÀUSULA EN ELS CONTRACTES D’ACTORS I ACTRIUS PER LA CANCEL·LACIÓ DE FUNCIONS I ASSAJOS

Publicado el 08 de Octubre de 2020

L’àrea jurídica de l‘associació, dins de les seves competències, forma part de la Mesa Mixta Paritària amb els teatres públics i privats de Catalunya. En les reunions que s’hi realitzen, l’AADPC manté un rol negociador que vetlla per aconseguir les millors condicions laborals i professionals per als actors i les actrius de Catalunya.

Després de la Covid-19 i dels efectes que la declaració d'estat d'Alarma Nacional i l’obligat confinament ha suposat per a tots els actors i les actrius de Catalunya, patint la cancel·lació dels seus contractes de treball, l'AADPC i el TNC han subscrit un acord que consisteix en incloure en tots els contractes una clàusula que garanteix (en el cas que torni a produir-se una situació com la viscuda) la vigència dels contractes fins la data prevista i signada, garantint un salari en funció del moment en què es determina i es declara l'estat d'alarma.

Aquesta mesura, que evidentment és un punt de partida inicial que obre l'opció a aconseguir més millores i garanties, evita les cancel·lacions de contracte sense indemnització on l’única sortida és accedir a la prestació de l'atur, consumint-lo sense tenir opció de tornar a treballar per no perdre’l o amb una disminució.

Amb aquest acord que signarem en breu, es continuarà estant donat d'alta en el règim general d'artistes tot i no estar treballant, i es percebrà un salari que, en el cas que en el moment que es decreti l'aplicació d'aquesta clàusula, l'actor o l’actriu es trobi en període de representacions/ funcions, el TNC retribuirà el 70% del salari acordat en contracte.

En cas de produir-se la declaració d'estat d'alarma en període d'assajos, es retribuirà el salari acordat fins a la data prevista per contracte o fins que s'aixequi la declaració de l'estat d'alarma.

Són acords que milloren la situació en la qual els i les professionals us trobàveu, que cal seguir millorant.