Què necessites trobar?

SUBVENCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS DE CONTINGUT CULTURAL DIGITAL A CATALUNYA

Publicado el 29 de Mayo de 2020


Línia de subvencions per a l'organització de festivals, congressos, fires i altres esdeveniments a Catalunya per a la promoció i la difusió de projectes de contingut cultural digital que promoguin la innovació de les indústries culturals i creatives.

Queden exclosos:

a) Els esdeveniments que tinguin com a objecte la recerca de finançament o les presentacions comercials.

b) Els esdeveniments consistents exclusivamente en l'atorgament de premis de qualsevol mena.

c) Els esdeveniments consistents exclusivamente en activitats de formació i de caràcter acadèmic.

d) Els festivals, les mostres i els cicles audiovisuals

e) Els esdeveniments consistents en trobades d’usuaris de xarxes socials.

f) Els esdeveniments consistents en trobades de jugadors d’un videojoc concret.

g) Els esdeveniments consistents exclusivament en exposicions d’arts visuals que utilitzin suports digitals.

h) Els esdeveniments de turisme cultural digital.

i) Els esdeveniments amb un pressupost superior a 420.000 euros.

Termini de sol·licitud: fins al 9 de juny de 2020

MÉS INFORMACIÓ