Què necessites trobar?

SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENT DE PÚBLICS PER A LA CULTURA

Publicado el 02 de Mayo de 2019

Termini per sol·licitar la subvenció: fins al 15 de maig de 2019.


Subvencions per als projectes i les activitats professionals que tinguin com a objectiu la creació, la fidelització o l'increment de públics culturals a Catalunya en els àmbits de les arts escèniques (teatre, dansa i circ), les arts visuals, l'audiovisual i la música durant l'any 2019, amb les modalitats següents:

a) Projectes d'activitats o activitats concretes adreçats al públic en general.
b) Projectes d'activitats o activitats concretes adreçats a col·lectius de cultura inclusiva.

Subvenció adreçada a:

- Les empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, i les entitats privades sense ànim de lucre que no estiguin participades majoritàriament per administracions públiques.
- Les agrupacions de les empreses o les entitats esmentades en l'apartat a) de les bases específiques, encara que no tinguin personalitat jurídica.

MÉS INFORMACIÓ