Què necessites trobar?

SUBVENCIONS A CIRCUITS I XARXES DE DIFUSIÓ D’ESPECTACLES D’ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA SENSE FINALITAT LUCRATIVA

Publicado el 23 de Febrero de 2021


Són ajuts per donar suport a l’exhibició d’espectacles en circuits i xarxes de difusió d’espectacles de caràcter professional en l’àmbit de les arts escèniques i la música sense finalitat lucrativa.

Van adreçats a les entitats privades sense ànim de lucre (associacions, fundacions, etc.).

Termini de presentació de sol·licituds: del 23 de febrer al 10 de març del 2021 (ambdós inclosos).

ACCÉS AL TRÀMIT