Què necessites trobar?

QÜESTIONARI SOBRE ASSETJAMENT EN ELS ESPECTACLES EN VIU I LA INDÚSTRIA AUDIOVISUAL

Publicado el 06 de Septiembre de 2018

La Organització Internacional del Treball (OIT) en col·laboració amb la International Arts and Entertainment Alliance (la Federación Sindical Glogal composta per FIA, FIM i UNI-MEI), està portant a terme un estudi sobre l'assetjament sexual a la indístria audiovisual i d'actuació en viu. Des de Conarte ens l'han fet arribar perquè la contesti el major número de professionals possible.

Omple el qüestionari abans del dia 15 de setembre. Només trigarás 15 minuts i amb les vostres respostes es podrà elaborar una base de dades a nivell internacional sobre l'assetjament sexual al sector.

Qüestionari: https://goo.gl/forms/MRR5pSPdaW1NGMOy2