Què necessites trobar?

PUBLICADES LES BASES DELS AJUTS PLURIENNALS 2023-26

Publicado el 30 de Marzo de 2023

Us comuniquem que s’han publicat les bases de les línies de subvencions al desenvolupament de projectes d’arts escèniques per al període 2023-26 i de les línies de subvencions a la producció d’arts escèniques per al període 2023-26.

Els terminis de presentació de sol·licituds previstos són els següents:

  • Desenvolupament de projectes teatrals pel període 2023-26: en aquests moments no podem concretar les dates en estar la convocatòria encara en procés de tramitació per publicació en el DOGC. La previsió de dates és durant el mes d’abril. Quan tinguem la confirmació des del DOGC us informarem del període concret.
  • Desenvolupament de projectes de dansa pel període 2023-26: del 5 al 25 d’abril.
  • Desenvolupament de projectes de circ pel període 2023-26: del 5 al 25 d’abril.
  • Producció de nous muntatges teatrals pel període 2023-26: setembre
  • Producció de nous espectacles de dansa pel període 2023-26: setembre
  • Producció de nous espectacles de circ pel període 2023-26: setembre

o    RESOLUCIÓ CLT/834/2023, de 9 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions al desenvolupament de projectes de circ de sala, carrer i carpa de caràcter professional per al període 2023-2026.

pdf iconDescarrega

o    RESOLUCIÓ CLT/835/2023, de 9 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions al desenvolupament de projectes de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2023-2026.

pdf iconDescarrega

o    RESOLUCIÓ CLT/836/2023, de 9 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions al desenvolupament de projectes teatrals de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2023-2026.

pdf iconDescarrega

o    RESOLUCIÓ CLT/971/2023, de 21 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a la producció de nous espectacles de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2023-2026.

pdf iconDescarrega

o    RESOLUCIÓ CLT/972/2023, de 21 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a la producció de nous espectacles de circ de sala, carrer i carpa de caràcter professional per al període 2023-2026.

pdf iconDescarrega

o    RESOLUCIÓ CLT/973/2023, de 21 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2023-2026.

pdf iconDescarrega