Què necessites trobar?

MESURES DE L’OSIC PER AJUDAR EL SECTOR CULTURAL A PAL·LIAR LA CRISI DEL COVID-19

Publicado el 15 de Mayo de 2020

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural desplegarà les mesures establertes en el Decret Llei 8/2020, amb la finalitat de donar viabilitat a les activitats subvencionades que s’han vist afectades pel COVID-19.

L'article 5.2 de l'esmentat Decret Llei estableix tres mesures principals que haurà de desplegar cada òrgan concedent de subvencions amb la finalitat de contribuir a la recuperació del teixit cultural de Catalunya.

- La primera mesura preveu un ajornament dels terminis de compliment de l'activitat i de la justificació de l’ajut concedit.

- La segona mesura és no revocar els ajuts en els casos en què no s'hagi pogut dur a terme totalment l'activitat per a la qual es va demanar un ajut.

- La tercera mesura obre una porta als òrgans concedents a aplicar els criteris necessaris per fer front a l'emergència del sector cultural davant de la crisi sanitària. En aquest sentit, l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural:

- estudiarà la possibilitat d'apujar un 10% la bestreta, que passarà d'un 80 a un 90%.

- s'impulsaran línies d'ajut específiques de compensació parcial del lucre cessant de les empreses i entitats dels sectors culturals, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària.

En el cas dels mercats estratègics, com és el Programa.cat, es garantirà l'aportació del Departament de Cultura, per evitar perjudicis addicionals a les companyies contractades. També s'estudiarà aplicar mesures compensatòries per a la contractació dels artistes programats, i així poder igualar les contractacions de 2020 a les de l'any passat.