Què necessites trobar?

LA GENERALITAT PUBLICA UN PLA DE RESCAT DEL SECTOR CULTURAL

Publicado el 15 de Abril de 2020


Després de totes les reunions mantingudes amb els representant de les entitats del món de la cultura, entre elles amb l'AADPC, el Govern de la Generalitat va fer públic el passat dimarts 14 d'abril un pla de rescat del sector cultural amb la intenció de pal·liar i minimitzar al màxim les conseqüències econòmiques que aquesta pandèmia pugui deixar.

El Govern té la ferma intenció de posar en marxa aquest Pla de rescat amb tota una sèrie de mesures per tal de protegir el teixit cultural i donar-li tot el suport necessari a fi que, un cop finalitzada aquesta crisi sanitària, es pugui reprendre l’activitat cultural amb tota normalitat al més aviat possible.

Aquest pla es fixa quatre objectius bàsics:

- Acompanyar el sector cultural durant la crisi, a través del contacte permanent amb els representants de tots els sectors culturals, a fi de recollir les seves necessitats i propostes i poder dissenyar accions precises que siguin útils de cara a la protecció durant la crisi del teixit cultural, així com a la represa immediata un cop estigui superada.

- Establir les mesures i els mecanisme per intentar que l'impacte de la crisi no provoqui danys irreparables en el teixit cultural, a través d'una reestructuració profunda del pressupost per prioritzar la represa; l'elaboració i impuls d'un paquet de mesures normatives per adaptar les línies de subvencions a la situació de crisi; mesures per facilitar el crèdit i la liquiditat al sector cultural ;la creació de noves línies de subvenció per fer front a la crisi i l’elaboració d’un pla d’impuls de dinamització de la cultura. Pots consultar el DETALL DE LES MESURES.

- Preparar el sector per a una represa al més ràpida possible en la mesura que les condicions sanitàries i socials ho permetin. En aquests moments la Generalitat ha comunicat que s'està treballant en un programa per organitzar totes les tasques necessàries per establir la tornada a l'activitat. Aquest àmbit, que s'anirà desenvolupant de manera progressiva, haurà d'incloure, com a mínim, els següents aspectes:

- Programa de desconfinament i tornada progressiva a l'activitat.
- Programa de promoció de l'activitat i reactivació del sector.
- Pla de públics i comunicació per a la represa.

- Per dur a terme aquests objectius, caldrà reestructurar el pressupost per adequar-lo. De moment, la primera onada d'accions representa una mobilització de recursos al voltant dels 31 M€.

En els propers dies s’aniran creant nous paquets de mesures i s’aniran assignant els recursos procedents de la reestructuració del pressupost.


Podeu descarregar-vos el document complet del PLA DE RESCAT DEL SECTOR CULTURAL