Què necessites trobar?

Jornada presentació Guia per a la incorporació dels criteris del Codi d'accessibilitat de Catalunya

Publicado el 15 de Abril de 2024


El proper 17 d’abril, es farà la presentació de la Guia per a la incorporació dels criteris del Codi d’accessibilitat de Catalunya als àmbits escènics, musicals, d’arts visuals, de l’audiovisual, de les galeries, del llibre i la lectura i de les llibreries.

 

L’aprovació del Codi d’accessibilitat de Catalunya el passat 28 de novembre de 2023, ha estat un fet decisiu que permetrà disposar de les disposicions necessàries per aconseguir una societat més justa, en la qual totes les persones puguin exercir els seus drets per dur a terme les activitats de la vida diària i quotidiana de la manera més autònoma possible, evitant les desigualtats que generen les barreres existents, siguin físiques, sensorials o cognitives.

                                                                                                                    

El nou Codi desplega la Llei 13/2014 d’accessibilitat i ens indica el temps d’incorporació del conjunt de les condicions d’accessibilitat universal i no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn necessàries perquè els edificis i establiments existents, les arts de carrer, els esdeveniments i els projectes escènics, musicals, d’arts visuals, de  l’audiovisual, de les galeries, del llibre i la lectura i de les llibreries esdevinguin accessibles de forma gradual i tinguin els recursos i les eines suficients per adaptar la comunicació, els continguts, la difusió, la programació, l’exhibició i les infraestructures culturals.

 

Objectius de la jornada

La presentació de la Guia  vol donar a conèixer la normativa, sintetitzar i ordenar en un sol document tot els usos a què fa referència el Codi d’accessibilitat.

 

Aquesta guia pretén ser una eina de consulta per facilitar les obligacions que determina el Codi d’accessibilitat de Catalunya. I vol orientar, donar recursos d’interès i eines i annexos de referència a les persones responsables dels projectes culturals per adaptar els continguts i les activitats a l’accessibilitat, com també la comunicació, la difusió, la senyalització, els equips tècnics i l’arquitectura.

 

Sessió adreçada a persones responsables dels projectes culturals per adaptar els continguts i les activitats, com també la comunicació, la difusió, la senyalització, els equips tècnics i l’arquitectura a l’accessibilitat.

A l’enllaç següent trobeu les persones ponents, el programa i la inscripció. Per a qualsevol consulta podeu contactar amb direccio.icec@gencat.cat

 

No oblidem que la normativa és una eina per aconseguir que l’entorn sigui accessible, però el destinatari i l’usuari final som totes i cadascuna de les persones que el fem servir, amb la nostra diversitat funcional.

Us animem a participar-hi!