Què necessites trobar?

CONVOCATÒRIA DEL PREMI “TEATRO EN CONFLUENCIA” 2018

Publicado el 31 de Julio de 2018


L'Asociación de Autoras y Autores de Teatro (AAT), l'Asociación de Directores de Escena (ADE) I l'Asociación de Empresas de Artes Escénicas de la Comunidad de Madrid (ARTEMAD), reunides en el consorci Teatro en Construcción, convoquen el Premi “Teatro en confluencia”.

La finalitat d'aquest premi consisteix en seleccionar una obra literariodramàtica conjuntament amb el seu projecte d'escenificació, així com garantir una sèrie de representacions que possibilitin la seva posada en escena.

Els projectes participants hauran de ser resultat de la col·laboració d'un/a autor/a i un/a director/a membres de l'AAT i l'ADE, respectivament; a més, l'entitat productora haurà de pertànyer a ARTEMAD o ser avalada per ARTEMAD mitjançant un document escrit.

La convocatòria estarà oberta fins al 15 d'octubre.

Consulteu les BASES DEL PREMI