Què necessites trobar?

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE CARÀCTER PUNTUAL DURANT L’ANY 2019

Publicado el 23 de Mayo de 2019

S'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de caràcter puntual: artístics, literaris, tecnològics o de qualsevol disciplina cultural d'interès per la ciutat que es realitzin durant l'any 2019.

Amb aquesta convocatòria, l'ICUB vol donar suport a projectes caràcter puntual de qualsevol disciplina cultural. La convocatòria contempla activitats excepcionals, singulars i no periòdiques relacionades amb diferents àmbits i sectors de la cultura.

Els projectes s'han de realitzar entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2019 i han de tenir per objectiu el desenvolupament d'activitats de durada inferior a un mes.

Han de ser projectes singulars i excepcionals, no subjectes a periodicitat anual, que responguin a un caràcter extraordinari en el funcionament regular de l'entitat organitzadora i que, mitjançant les diverses formes d'expressió cultural (arts escèniques, musica, dansa, audiovisual, arts visuals, literatura, ciència, tecnologia, socioculturals i altres disciplines) contribueixin a la millora i enriquiment de l'oferta i el teixit cultural de la ciutat.

Consulteu la CONVOCATÒRIA

El període de presentació de sol·licituds de la convocatòria del 2019 romandrà obert fins al 13 de juny de 2019.