Què necessites trobar?

AJUDES PER AFRONTAR LA CRISI DE LA COVID19

Publicado el 15 de Mayo de 2020

o Resum de mesures i ajuts anunciat per comunitats autònomes i el govern de l'Estat per fer front a la crisi del COVID-19 des del sector de les arts en viu de FAETEDA:
https://www.faeteda.org/wp-content/uploads/2020/05/Medidas-por-CC.-AA.-aprobadas-FAETEDA-1.pdf

o Mesures de FAETEDA a nivell internacional:
https://www.faeteda.org/wp-content/uploads/2020/05/Medidas-Internacional-aprobadas-FAETEDA-1.pdf

o Línia de liquiditat per al sector cultural:
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/industriasculturales/linea-liquidez-covid-19.html

o Ajuts a l’organització d’esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya:
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872908&language=ca_ES