Què necessites trobar?

L'AADPC

 
L'associació

L’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) va néixer l’any 1981 com a organització de caràcter professional i sindical, independent i sense ànim de lucre. Aglutina prop de 1500 actors, actrius, directors i directores associats que desenvolupen la seva activitat a Catalunya.

La finalitat de l’AADPC és defensar i fer créixer la professió així com promoure una major presència del sector en la cultura i en la societat. Per assolir aquest objectiu, actua en diferents camps com la interlocució amb les administracions, la negociació de convenis, la formació, la divulgació i la comunicació de tot allò referent al món de les Arts Escèniques i Audiovisuals.

Pertànyer a l’AADPC significa sentir-se corporatiu amb la resta de professionals del sector, compartir aquest esperit amb un col·lectiu que lluita per la dignificació de la professió des de fa 40 anys i que contribueix al desenvolupament de la societat, de la cultura i de les arts.

Actuant col·lectivament s’obtenen millors resultats que no pas de forma individual!

 

Història i estatuts

El 30 de maig de 1981 després de les corresponents discussions a les esmenes dels Estatuts presentats (82 vots a favor, 4 en contra i 7 abstencions) es va decidir presentar a l’Autoritat competent: l’Acta de l’Assemblea sol·licitant la inscripció de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya en el Registre a l’empara de la Llei d’Associacions Professionals de l’1 d’abril de 1977; celebrar eleccions per constituir una Junta Directiva; fer una crida als professionals; i presentar l’Acta i els Estatuts a l’Oficina de dipòsit d’Estatuts de l’IMAC de Barcelona. La Mesa Presidencial de l’Assemblea del 30 de maig de 1981 que va ser constituïda com a Comissió Gestora provisional la formaven, Jaume Nadal, Rafel Anglada, Carles Lloret, Joan Miralles, Joan Vallès, Joan Ollé i Pere Daussà.

A l’assemblea dels professionals de teatre de Catalunya del 6 de juny de 1981 convocats per elegir la primera Junta Directiva de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya i després del debat corresponent es va aprovar l’única candidatura presentada per 78 vots a favor, 12 en contra i 7 abstencions. La candidatura estava constituïda pels següents càrrecs: Joan Miralles, President; Joan Vallès, Vicepresident; Jaume Nadal, Secretari; Joan Ollé, Tresorer; i Montserrat Julió, Carles Lloret, Alfred Lucchetti, Rafel Anglada i Montserrat Carulla, Vocals. La candidatura va exposar la seva línia programàtica i va proposar una campanya adreçada a tots els professionals del mitjà a fi que s’interessessin per la creació i la gestió de l’Associació.

Consulta la CRONOLOGIA de l'AADPC
Descarrega't els ESTATUTS de l'AADPC

 

Òrgans rectors

Assemblea General

L'Assemblea General és el màxim òrgan de govern de l'Associació i està integrada per la totalitat de les persones associades.

Junta Directiva

Com a resultat de les darreres eleccions, celebrades el 25 de febrer de 2022, està constituïda estatutàriament pels següents càrrecs i persones:

Presidència : Àlex Casanovas
Vicepresidència : Ester Bartomeu
Secretaria General : Lídia Linuesa
Secretaria d'Acció Sindical : Edu Gibert
Secretaria de Finances : Queralt Albinyana
Secretaria de Direcció: Daniela De Vecchi
Secretaria de Cultura: pendent

Vocalies:
· Pep Planas
· Marià Llop
· Xavier Villena
· Martín Curletto
· Àngel Bonora

L'Equip de Gestió el formen:

Àrea de Gerència
Teresa Iglesias
tiglesias@aadpc.cat

Àrea Legal
Ana Airas     anaairas@aadpc.cat
Andrea Leunda    aleunda@aadpc.cat

Àrea d'Atenció a la persona sòcia
Olga Fernández
atencioalsoci@aadpc.cat

Àrea de Projectes
Sandra Bogopolsky    projectes@aadpc.cat
MJosé Cobos      mjcobos@aadpc.cat

Àrea de Comunicació
Ana Suñer
comunicacio@aadpc.cat

Àrea de Comptabilitat
Ivette Amat
iamat@aadpc.cat

Direcció Entreacte
Manuel Pérez
mperez@entreacte.cat

 

Objectius

Des dels seus inicis l'AADPC ha tingut com a objectius primordials la consolidació de l'entitat amb l'increment constat dels seus associats i amb la seva presència en la societat, i per això ha estat treballant de cara a la consecució d'aquestes fites en diversos àmbits:

· Aconseguir millores professionals, culturals i de reconeixement públic per al sector.
· Crear i revisar convenis (teatre, cinema, audiovisual...).
· Vetllar per a la millora qualitativa de la feina dels actors, directors i escenògrafs professionals de Catalunya.
· Denunciar irregularitats laborals.
· Facilitar informació de tot el que pugui ser d'interès per als associats i per a les gestions negociadores.
· Mantenir relacions amb els organismes oficials i les forces polítiques per facilitar i vehicular les informacions adequades sobre les problemàtiques i les necessitats dels membres de l'AADPC.
· Estimular les iniciatives professionals dels associats.
· Intervenir en totes aquelles accions d'interès públic que puguin afectar a la professió.

 

AADPC Oficines

Adreça't a les oficines de l'AADPC i et proporcionarem tota la informació que necessitis. Estarem a la teva disposició per ajudar-te a tramitar la teva alta o baixa de l'associació, demanar assessoria jurídico o laboral, informar-te d'ofertes de treball, cursos i molt més.

Apropa't i descobreix què podem fer per tu.

 
Quins SERVEIS t'oferim? 
 
Quins AVANTATGES tens amb el carnet de l'AADPC?  
 

ASSOCIA'T