Què necessites trobar?

L'AADPC

 
L'associació

L’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) va néixer l’any 1981 com a organització de caràcter professional i sindical, independent i sense ànim de lucre. Aglutina prop de 1500 actors, actrius, directors i directores associats que desenvolupen la seva activitat a Catalunya.

La finalitat de l’AADPC és defensar i fer créixer la professió així com promoure una major presència del sector en la cultura i en la societat. Per assolir aquest objectiu, actua en diferents camps com la interlocució amb les administracions, la negociació de convenis, la formació, la divulgació i la comunicació de tot allò referent al món de les Arts Escèniques i Audiovisuals.

Pertànyer a l’AADPC significa sentir-se corporatiu amb la resta de professionals del sector, compartir aquest esperit amb un col·lectiu que lluita per la dignificació de la professió des de fa més de 30 anys i que contribueix al desenvolupament de la societat, de la cultura i de les arts.

Actuant col·lectivament s’obtenen millors resultats que no pas de forma individual!

 

Història

El 30 de maig de 1981 després de les corresponents discussions a les esmenes dels Estatuts presentats (82 vots a favor, 4 en contra i 7 abstencions) es va decidir presentar a l’Autoritat competent: l’Acta de l’Assemblea sol·licitant la inscripció de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya en el Registre a l’empara de la Llei d’Associacions Professionals de l’1 d’abril de 1977; celebrar eleccions per constituir una Junta Directiva; fer una crida als professionals; i presentar l’Acta i els Estatuts a l’Oficina de dipòsit d’Estatuts de l’IMAC de Barcelona. La Mesa Presidencial de l’Assemblea del 30 de maig de 1981 que va ser constituïda com a Comissió Gestora provisional la formaven, Jaume Nadal, Rafel Anglada, Carles Lloret, Joan Miralles, Joan Vallès, Joan Ollé i Pere Daussà.

A l’assemblea dels professionals de teatre de Catalunya del 6 de juny de 1981 convocats per elegir la primera Junta Directiva de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya i després del debat corresponent es va aprovar l’única candidatura presentada per 78 vots a favor, 12 en contra i 7 abstencions. La candidatura estava constituïda pels següents càrrecs: Joan Miralles, President; Joan Vallès, Vicepresident; Jaume Nadal, Secretari; Joan Ollé, Tresorer; i Montserrat Julió, Carles Lloret, Alfred Lucchetti, Rafel Anglada i Montserrat Carulla, Vocals. La candidatura va exposar la seva línia programàtica i va proposar una campanya adreçada a tots els professionals del mitjà a fi que s’interessessin per la creació i la gestió de l’Associació.

 

Òrgans rectors

Assemblea General
L'Assemblea General és el màxim òrgan de govern de l'Associació i està integrada per la totalitat de les persones associades.

Junta Executiva
Presidència : Àlex Casanovas
Vicepresidència : Ester Bartomeu
Secretaria General : Rosa Andreu
Secretaria de Finances : Arnau Marín
Secretaria de Directors d'Escena : Martín Curletto
Secretaria de Cultura : Amàlia Sancho
Secretaria Adjunta de Cultura : Enric Cambray
Secretaria d'Acció Sindical : James Phillips
Secretaria Adjunta d'Acció Sindical : Jaume Costa
Vocalies:
· Astrid Camprubí
· Núria Casas
· Carol Muakuku
· Mercè Sanz
· Carlos Briones
· Ferran Lahoz

Consell de Direcció
Elena Fortuny
Fanny Bulló
Marc Pujol
Carlota Frisón
Mario Mañas
Joaquin Daniel
Joe Lewis
Ferran Terraza
Jaume Borràs
Pep Ballester
Marta Olivella

 

Objectius

Des dels seus inicis l'AADPC ha tingut com a objectius primordials la consolidació de l'entitat amb l'increment constat dels seus associats i amb la seva presència en la societat, i per això ha estat treballant de cara a la consecució d'aquestes fites en diversos àmbits:

· Aconseguir millores professionals, culturals i de reconeixement públic per al sector.
· Crear i revisar convenis (teatre, cinema, audiovisual...).
· Vetllar per a la millora qualitativa de la feina dels actors, directors i escenògrafs professionals de Catalunya.
· Denunciar irregularitats laborals.
· Facilitar informació de tot el que pugui ser d'interès per als associats i per a les gestions negociadores.
· Mantenir relacions amb els organismes oficials i les forces polítiques per facilitar i vehicular les informacions adequades sobre les problemàtiques i les necessitats dels membres de l'AADPC.
· Estimular les iniciatives professionals dels associats.
· Intervenir en totes aquelles accions d'interès públic que puguin afectar a la professió.

 

AADPC Oficines

Adreça't a les oficines de l'AADPC i et proporcionarem tota la informació que necessitis. Estarem a la teva disposició per ajudar-te a tramitar la teva alta o baixa de l'associació, demanar assessoria jurídico o laboral, informar-te d'ofertes de treball, cursos i molt més.

Apropa't i descobreix què podem fer per tu.


Consulta els SERVEIS que et podem oferir

 

ASSOCIA'T